Sanne Luna Photography

Algemene voorwaarden - Sanne Luna Photography

Om zo transparant mogelijk te zijn en onduidelijkheden te voorkomen maakt Sanne Luna Photography gebruik van algemene voorwaarden.  Bij het afnemen van een service van Sanne Luna Photography gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Aanbetaling

Een niet-restitueerbare aanbetaling van 30% van het totale bedrag is vereist om de boekingsdatum vast te houden. Alle betalingen dienen voldaan te zijn voor de afgesproken datum aangegeven in de overeenkomst. Wanneer de betaling niet volledig is voldaan wordt Sanne Luna Photography niet verwacht om haar diensten te leveren.

Artikel 2: Annulering

De aanbetaling is niet restitueerbaar. Sanne Luna Photography heeft de afgesproken datum vast gehouden waardoor Sanne Luna Photography niet beschikbaar was voor overige boekingen. Betalingen die al zijn voldaan zijn niet restitueerbaar. Annuleringen dienen aangeboden te worden in schrift.

Artikel 3: Auteursrecht

3.1 Het auteursrecht van de afbeeldingen berust te allen tijden bij Sanne Luna Photography. 

3.2 Opgeleverde foto’s mogen door de klant gebruikt worden in privésfeer en op social media in beperkte kring van familie en vrienden. Toestemming voor publicatie van opgeleverde foto’s mag alleen wanneer hier voorafgaand schriftelijk akkoord voor opgegeven is door Sanne Luna Photography, mogelijk komen hier licentie kosten bij kijken. 

3.3 Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden geeft de klant toestemming dat Sanne Luna Photography de afbeeldingen die zijn gemaakt binnen de boeking mag gebruiken voor professionele samples, displays, website pagina’s, advertenties, e-marketing campagnes, e-mails en social media, tenzij voorafgaand schriftelijk is vastgelegd dat hier door de klant geen toestemming voor wordt gegeven. 

Artikel 4: Creatieve Licensie

Sanne Luna Photography behoudt het recht om de afbeeldingen te bewerken en alleen de afbeeldingen op te leveren die voldoen aan de professionele eisen en artistieke normen van de fotograaf. Opgeleverde gallerijen bevatten mogelijk niet alle vastgelegde foto’s. Alle afbeeldingen zullen bewerkt worden in de vaste stijl van Sanne Luna Photography (zoals te zien op haar website en social media). RAW bestanden (onbewerkt) worden in geen enkel scenario gedeeld met de klant. De klant zal alle foto’s ontvangen in een online gallerij waar ze de bestanden kunnen downloaden in JPG’s, JPEGS of PNGS.

Artikel 5: Extra uren fotografie

Sanne Luna Photography is niet verantwoordelijk voor een uitloop in de planning en zal enkel de hoeveelheid uren fotograferen waar betaald voor is. Wanneer de klant meer uren fotografie wilt boeken dan in de overeenkomst afgesproken dienen Sanne Luna Photography en de klant samen tot een overeenkomst te komen. Ter plekke zullen beiden partijen dit schriftelijk moeten vastleggen. Elk uur extra fotografie gevraagd op de datum van de opdracht gaat tegen een uurtarief van €260 incl. BTW, tenzij anders overeengekomen. Sanne Luna Photography is niet verplicht om meer uur te werken dan vastgelegd in de overeenkomst en mag de prijs voor een extra uur fotografie verhogen wanneer zij meer dan 10 uur achtereenvolgens werkzaam is geweest.Wanneer er extra uren bijgeboekt worden op de datum van de opdracht dient de betaling voor deze extra uren binnen 14 dagen voldaan te worden.

Artikel 5: Failure to Perform

Sanne Luna Photography kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het missen van – of het niet geschoten hebben van een specifieke foto. Ook kan Sanne Luna Photography niet verantwoordelijk worden gehouden voor licht omstandigheden, weersomstandigheden, locatie restricties en planningsmisverstanden.

Artikel 6: Foto opslag

Sanne Luna Photography raadt haar klant aan om gelijk na oplevering alle afbeeldingen te downloaden en hier een back-up van te maken op meerdere apparaten zoals een externe harde schijf. Sanne Luna Photography is niet verantwoordelijk voor het bewaren van de afbeeldingen na oplevering.

Artikel 7: Wijzigingen

Sanne Luna Photography dient onmiddelijk op de hoogte gesteld te worden van wijzigingen in de planning of locatie. Wijzigingen in de opdracht van de klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de klant en zullen door Sanne Luna Photography pas uitgevoerd worden na aparte betaling van de meerkosten. De klant heeft eenmalig de mogelijkheid om de datum voor de boeking te wijzigen wanneer de opdracht door een geldige en redelijke reden niet door kan gaan zoals overeengekomen.

Hiervoor gelden twee voorwaarden

1) Sanne Luna Photography moet beschikbaar zijn op de nieuwe datum. 2) De nieuwe datum vindt plaats binnen 12 maanden van de oorspronkelijke datum. Wanneer de wijziging niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet geldt de regel omtrent annulering.  

Artikel 8: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Sanne Luna Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig door Sanne Luna Photography aan de klant medegedeeld

Artikel 9: Ziekte

Wanneer Sanne Luna Photography door ziekte of overmacht de diensten niet kan leveren zal zij een vervangende fotograaf regelen. De foto’s worden altijd door Sanne Luna Photography afgewerkt.